Rīgas Skolēnu pils meiteņu koris “RĪGA” tika dibināts 1983. gadā, kad tas pārtapa par patstāvīgu kolektīvu no 1940. gadā dibinātās Rīgas Pionieru pils bērnu kora “Rīga” trešās grupas. Kora dibinātāja un mākslinieciskā vadītāja Gunta Malēvica ar kori strādāja līdz 2020. gadam.

Pašlaik korī, trīs dažādās vecuma grupās, dzied meitenes vecumā no 3 līdz 18 gadiem. Pēc tam jaunās dāmas turpina dziedāt sieviešu korī “RĪGAS KAMERKORIS”.

Rīgas Skolēnu pils meiteņu koris “RĪGA” gandrīz 40  gadu pastāvēšanas laikā devis nozīmīgu ieguldījumu Latvijas koru kultūrā un izglītībā. Korim skaņdarbus rakstījuši un veltījuši daudzi latviešu komponisti, to vidū Selga Mence, Andris Vecumnieks, Valdis Zilveris, Arturs Maskats, Edmunds Goldšteins, Uldis Marhilēvičs u.c. Vairākas kora programmas ir iestudētas ar skatuves kustībām, aicinot talkā dejas skatuves kustību pedagogus – Agri Daņiļēviču, Zani Eglīti un Ievu Aizupi.

Kora ilggadējā tradīcija ir Lūcijas dienas koncerts, kas norisinās katru gadu decembrī sadarbībā ar Zviedrijas vēstniecību Latvijā. Kopš kora dibināšanas meiteņu koris ir izpildījis daudzus klasiskās un mūsdienu komponistu skaņdarbus, izdevis CD un ierakstus Latvijas radio.

Korim ir veiksmīga sadarbība ar koru organizācijām visā pasaulē – Eiropā, ASV un Japānā. Rīgas Skolēnu pils meiteņu kora “RĪGA” dziesmas ir skanējušas daudzās pasaules valstīs. Pēdējo 10 gadu laikā koris ir bijis koncertceļojumos Somijā, Vācijā, Japānā, Francijā, Šveicē, Itālijā, Krievijā, Zviedrijā,  piedalījies starptautiskā koru sadraudzības projektā ar Sibeliusa ģimnāzijas kori Helsinkos, meistarklasēs un koncertos Lionā un Burgundijā, piedalījies festivālā Vintertūrā. 2013. gadā ieguvis  2. vietu Skolu jaunatnes Dziesmu svētkos Rīgā, bet 2019.gadā augstākās pakāpes un 1. pakāpes diplomus gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. 2020. un 2021.gadā realizējis vairākus virtuālos dziesmu projektus, piedalījies starptautiskā virtuālā koru projektā Eurotreff’ 21 un E-Dziesmu svētku vairākos pasākumos.

Meiteņu koris “Rīga” un sieviešu koris “Rīgas Kamerkoris” sezonu uzsāk septembrī, bet jaunas dziedātājas uzņem visu mācību gadu.

Pašlaik kora mākslinieciskā vadītāja ir Irīna Švarcbaha, vokālā skolotāja Aija Smiltēna, koncertmeistars Jānis Švarcbahs.

Iepazināmies ar Rīgas Skolēnu pils meiteņu kori “RĪGA” un tā vadītāju Irīnu Švarcbahu!