Lelde Sāmite, Ikšķiles Kultūras biedrības vadītāja, daudziem labi pazīstamo Daugavas svētku rīkotāja, arī ģimenes ārste, pediatre. Šogad Lelde saņēma  pašvaldības apbalvojumu “Goda novadnieks” . Šis tituls viņai  piešķirts par radošu un nesavtīgu sabiedrisko darbību, vadot Ikšķiles Kultūras biedrību, un nozīmīgu personisko ieguldījumu novada kultūras dzīves veidošanā.