• Trešdiena, 2019. gada 21. augusts
  • Vārda diena: Linda, Janīna
  • Rīgā +15.6°C, DR vējš 1.8m/s, 767mm Hg, 80%
LSM Bērnistaba
Vēlējumu reģistrācija beigusies

Nākošos vēlējumus pieņemsim 22.08.2019 laika posmā no 6:00 – 10:00

Par raidījumu

Labas apetītes vēlējumi Latvijas Radio 2 klausītājiem katru darbdienu !
Sūtiet sveicienus Latvijas Radio 2 LABAS APETĪTES VĒLĒJUMU KONCERTAM, kurš skan katru darbdienu – pusdienlaikā no plkst. 13:00 līdz 14:00, lai vēlētu labu apetīti radiem, draugiem, kolēģiem !
Raidījumu veido Jūsu vēstules un elektroniskie pieteikumi.

Ja vēlaties rakstīt vēstuli, tad mūsu pasta adrese ir :
„Labas apetītes” vēlējumu koncerts, Doma laukums 8, Rīga, LV-1505
Aizpildot labas apetītes vēlējumiem paredzēto sadaļu LR2 interneta mājas lapā, Jūsu sveiciens šodienai tiek reģistrēts no plkst. 6:00 - 10:00.

Vienā raidījumā nav iespējams apkopot vairāk kā 40 sveicienu. Ja šis limits pārsniegts – lūdzu, rakstiet rīt !
Sūtot sveicienu, lūdzu, rakstiet ar mīkstinājuma un garumzīmēm, lai adresātu un sveicēju vārdus varam izrunāt pareizi. Ziņojuma autors, nosūtot sveicienu, piekrīt tam, ka radio to var izmantot pilnībā vai daļēji – pēc saviem ieskatiem.

Mēs vēlamies atskaņot Jūsu izvēlētās dziesmas, bet, ja ar vienu dziesmu jānosūta vairāki sveicieni, tad cenšamies atrast pēc iespējas piemērotāku dziesmu. 


Visi sveicieni Latvijas Radio 2 ēterā tiek nolasīti bez maksas !

Vēlējumu arhīvs

Mudīte Siliņa, Titurgā

Laba vēlējumus un jauku vārda dienu vēlam! Vārds ir tāds, kāds vecāku dāvāts. Kāds katrs esam - ar godu to caur dzīvi nesam!
Sveic māsa Skaidrīte ar ģimeni Umurgā, brāļi Ziedonia ar ģimeneni Berģos un Jānis ar ģimeni Allažos.
Vēlamā dziesma no Galaktikas repertuāra "Lai put pa gaisu".
Paldies. Arī Jūsu radio kolektīvam jauku dienu!

Skaidrīte Ungure

Liene Blūma-Vilzēnos

Daudz laimes jubilārei!!

Visi radi,draugi

Skaidrīte Biteniece Asarē

Daudz laimes šūpuļa svētkos. Lai piepildās visi sapņi!! Lai jaukiem pārsteigumiem pilna šī diena! Dziesmu lūdzam " Gaismiņ, teci man pa priekšu".
Sirsnīgs paldies

Inga un Ņina

Agris Kronītis "Priedaines",Zalves pagasts,Neretas novads

Mīļi sveicieni krustdēlam Agrim dzimšanas dienā. Lūdzu atskaņojiet grupas Vēja runa dziesmu "Mēs šodien glāzes ceļam"

Krustmāte Mudīte un pārējie radiņi no Sproģiem

Egilam Žūnem Rīgā

Sirsnīgi sumināts Jubilejā!
Lai veselība,dzīvesprieks un darba spars!
Kā muzikālu sveicienu sūtu Andra Bērziņa izpildīto dziesmu-Es sēdēšu uz jumta.

Gunta Aucē

Jānis Pastars Līvāni Raiņa iela 1

Prieku kā saules glāstu
Ik rītu no jauna rast
Laimi ik dienas stāstā
Vienmēr nosargāt prast.
Lai veselība un mīlestība daudziem gadiem!
Saulaini mīļi sveicieni 50 gadu jubilejā!

Ģimenes draugi Zina un Andris

Liene Blüma Valmieră ,Aija Zemïte Lubănas nov.

Kā laba grāmata ir visa mūsu dzīve,
Tā skaista šodien, skaistāka būs rīt.
Un laimīgs ir tas, kas spēj ar savu dzīvi,
Kaut vienu labu rindu ierakstīt. Sirsnīgi sveicamskaistaj dzves jubilej!Sveicam ar dziesmu no Galaktikas repertura.

Radi un draugi

Skaidrīte Biteniece Asarē

Sirsnīgi sveicieni jubilejā!"Izbērto skūpstu valsis"Māsas Legzdiņas

Asares līnijdeju dalībnieces

Velta Jonikāne Ķekavā

Mīļi sveicieni dzimšanas dienā veselību ,izturību,dzīvesprieku un visu to labāko

Tamāra. Raja

Anna ķezbere

Vismīļākie sveicieni dzimšanas dienā.
Veselību.

Dace Baltause

Iveta Socka-Puisāne un Jānis Puisāns

Sveicieni un labas apetītes vēlējumi Ivetai un Jānim 4. kāzu gadadienā!
Lai Jūsu laimei jūras plašums
Un mīlestībai saules mūžs.
Sveicienus sūta mamma un vecmamma Dziesma 'Silavas valsis'.Paldies!

Līvija Socka

Larisa Andersone Vidagā

Sirsnīgi sveicam jubilejā! Novēlam labu veselību un čaklas rokas strādājot! Dziesma -Gunārs un Zane -liepas

Vineta, Evita, Ilmārs Vidagā

Ingrīda Pukinska

Lai šī diena un nākamais dzīves gads jo īpaši salds!Mīļi jo mīļi sveicieni Tev no mums!

Lielie un mazie bērni

Veronika Pokšane -Balvos

Mūsu, mīļā mamma!Sveicam Tevi 85.gadu jubilejā.Lai Tava sirsniņa vienmēr ir pilna ar prieku un smaidu.Lai katra Tava diena ir skaistāka par nākamo.Vēlam Tev stipru veselību un raitu soli.Bučas no mums!!
Dziesma: Labākie gadi-Skaistākie mirkļi
Sveic: Dēls Arnis un Lidija, meitas Aija,Inta,Gerta,Dace ar ģimenēm un meita Vita ar ģimeni Īrijā

Lidija Prancane

Vivita Kukaine Ļaudonā

Tevī labestības ziedi zied,lai mīļa,jauka Tev dzimšanas diena.Lūdzu atskaņot dziesmu Upe,ko izpilda grupa Sestā Jūdze.

Zigrīda

Mārtiņš Šenbergs Anglijā

Vismīļākie sveicieni dzimšanas dienā! Sveic mamma,vecmāmiņa un Māris Tukumā
Dziesmu vēlētos "Ballējam ,neguļam"

Inese Tukumā

Genovefa Štāle Rugāju novadā

Mīļi sveicieni dzimšanas dienā! Ik rītu sākt ar smaidu un lai viss notiek tieši tā kā Tu vēlies!

Nellijas ģimene Rugājos

Agris Tabors

Mīļi jo mīļi šodien dzimšanas dieniņā sveicam Agri Taboru,Sesavas pagastā Birztalās.Tu esi vislabākais un mīļākais vīrs un tētis.Lai tev priecīga šī diena.Novēl sieviņa Kitija,bērniņi Raivis un Elīza,kā arī mamma Gunta.Ar dziesmiņu Dons Es nāktu mājās.

Kitija Tabore

Gita Cimdiņa

Mīļš sveiciens dzimšanas dienā!

Vīrs - Māris, dēls - Edgars ar ģimeni, mamma - Olga, vīramāte - Ilma.

Jekociņa Viktorija no Mārupes.

Mīļi sveicam tevi Vikiņ dzimsanas dieniņā daudz mīļu buču no mums visiem sveic mamma Ilona .tētis Viktors brālis ar ģimeni ,krusmāte Ināra ,Baiba ar bērniem un Girts ar Jolantu lūdzu ja var dziesmu Pie dieviņa balti galdi .mīļš paldies.

Dreimaņu ģimenes ,Elstu ģimene no Mārupes un Budkinu ģimene.

Inga Krašmane Valmierā

Māmiņ, sirsnīgs sveiciens tev tavā skaistajā 60 gadu jubilejā.vēlam tev stipru veselību, un možu garu.

Meita un mazberni

Zigrīda Kostika Jelgavā

Mīļš sveiciens Dzimšanas dienā! Sveic Tevi Laila Ragovska!

Laila Ragovska

Lìga Medne no Aluksnes

Vismlakais sveiciens šodienas jubileja.Lai piepildita diena ar laimes vēlējumiem.Dziesmu no Galaktikas

Draudzene Gunita No Aluksnes

aina vīksna ĻAUDONĀ KALNVIRSĀS

AR saules glāstiem,sūtam TEV mīļus sveicienus dzimšanas dieniņa.vēlam veselību ,izturību visu to labāko....no RUMBAS KVARTETA kadu dziesmu...

valija,sandris AIVIEKSTĒ

Dzidra Dovnarovca

Daudz daudz mli sveicieni jubileja!

Anta

Vizma Priediņa Lubezerē

Daudz laimites dzimšanas dienā.Smaidi,un viss ariī tev izdosies.

Radiņi Kaltenē.

Karlīna Karāne Jēkabpilī

Daudz mīļu un sirsnīgu sveicienu 7.dzimšanas dienā! Lai piepildās visi sapņi! Lai spēks un izturība uzsākot pirmklasnieces gaitas! Lai jaukiem pārsteigumiem pilna šī diena! Labu apetīti, cienājoties ar jubilejas torti!

Vecvecmamma Marija Atašienē, tantes Ligita, Anita un onkulis Andrejs ar ģimenēm

Austra Apine Jaunpiebalgas pagasta "Tirzniekos"

Lai mīļi vārdi dvēselīti silda,
Lai ziedu smarža sapņu pilis bur,
Lai veiksmes mirkļi Tavas dienas pilda,
Lai prieka dzirkstelītes sirdī mīt!
Lai gaišas domas, vieglu soli un stipru veselību dāvā ikkatrs austošs rīts!

Mīļi sveicieni skaistajā dzīves jubilejā!

Aija un Juris Trapenē

Dace Barkane

Vismilakie un jaukakie sveicieni dzimsana diena lai aizskan uz Salaspili musu meitai Dacei Barkanei 35.gadu jubileja.Sutam tev milas bucas un lai laba veseliba un lai jauka diena. Ludzam atskanot dziesmu Dzerves ko izpilda H.Ozols un J.Hirss.Mamma un tetis Skujetniekos.

Biruta Bikavina

Lelde-Tince Vītola-Vilzēnos

Daudz laimes jubilārei!!!

Inga,Raimonds un visi pārejie radi,draugi