Piektdien, 21. aprīlī sazinājāmies ar Latviešu nacionālo padomi Lielbritānijā, kas talkos sadarbība ar Daugavas Vanagu Fonda nodaļām un latviešu biedrībām un draudzēm, un talkas organizētāju Liliju Zobens.

Daudziem latviešiem pēdējā dusas vieta atrodas Anglijas kapsētās,bet ne visiem ir pēcteči, kas var gādāt, lai kapu vietas tiek pienācīgi apkoptas. 22. aprīlī, Lielās Talkas laikā iecerēts parūpēties par latviešu kapu vietām Bradfordā (Nabwood kapsētā), Līdsā (Lawnswood kapsētā), Halifaksā (Stoney Royd kapsētā), Londonā (Brookwood kapsētā) un Almelijā (Almelijas baznīcas kapsētā), kur ir atsevišķi latviešu nodalījumi.

Talkotāji gādās par kapavietu sakopšanu un godināšanu.

Šī nebūt nebūs pirmā talkošanas reize, talkas bijušas jau iepriekš, citos gados. Bet šogad, lai talkotājiem sniegtu īpašu koncertu, no Latvijas uz Līdsu būs devusies grupa “Dzelzs vilks”.