Par latviešu teātra tēvu dēvētais Ādolfs Alunāns bija aktieris, dramaturgs un režisors, kā arī dziedātājs, jo, gadiem ejot mainījās lugas un lomas, bet viņš, nākdams uz skatuves, allaž dziedāja ieiešanas dziesmu, kas bija labsvakars skatītājiem. Diemžēl nav ne jausmas, kādas bija Alunāna kupleju melodijas, vai tās viņš sacerēja pats, vai visdrīzāk aizguva no kādām izrādēm, kurās jaunībā bija piedalījies kā aktieris. Un pati pirmā Ādolfa Alunāna ieiešanas dziesma izskanēja 1869. gada Jāņu dienas novakarē Vingrotāju zālē, kas atradās Esplanādē – tur notika Rīgas latviešu biedrības teātra trupas iestudētās Alunāna pirmās luga „Paša audzināts” pirmizrāde. Autoram tolaik bija tikai 21. gads, un 11. oktobrī atzīmējama šī neparastā kultūras darbinieka 170. jubileja.

Sava neilgajā, bet darbīgajā un ražīgajā mūžā Alunāns sarakstījis 20 lugas, kuras pats arī uzvedis, režisējis, pēc darba Rīgas Latviešu biedrībā viņš izveidoja pats savu ceļojošo trupu, pieradinādams latviešu skatītāju pie teātra apmeklēšanas. Tieši Ādolfs Alunāns lika pamatus profesionālajai latviešu aktieru un režijas mākslai, dramaturģijai, teātra terminoloģijai, kā arī teātra mūzikai, būtībā radīja mūsu populārās mūzikas pamatus ar savām izrādēs neatņemamajām kuplejām. Dažās lugās izmantotas arī tautasdziesmas, un tā kā Alunāna trupas koncertmeistars labu laiku bija Pēteris Šancberģis, tad, domājams, viņš sacerēja speciālas dziesmas lugām, kuru vidū slavenākās ir „Mucenieks un muceniece”, „Džons Neilands”, „Kas tie tādi, kas dziedāja”, „Draudzes bazārs”, „Seši mazi bundzenieki” un citas, kas izrādītas arī mūsdienās, protams, allaž ar atbilstīgu mūziku.

Ādolfa Alunāna devumu vislabāk var novērtēt viņa memoriālā māja Jelgavā, kur šis izcilais dramaturs, aktieris un režisors pavadīja savus pēdējos dzīves gadus no 1910. -1912. gadam, bet viņa ģimene līdz 1926. gadam. Un šovakar latviešu teātra tēva 170. jubileju ieskandināsim ar 1980. gadā tapušu ieskaņojumu - Ēvalda Valtera priekšnesumu „Humoristiskā kuplejā”, par kuras mūzikas autoru uzrādīts pats Alunāns, bet aranžējumu veidojis Edmunds Goldšteins.