Dažreiz nejaušība nes jaunas zināšanas. Pētot komponista Ulda Lapsiņa daiļradi, ķēros pie viņa drauga, dzejnieka Otomāra Rikmaņa biogrāfijas izpētes. Pamanīju, ka viņa dzimšanas diena ir 1928. gada 22. janvāris, tātad – apaļā, 90. jubileja. Diemžēl literāta vairs nav mūsu vidū, viņa dzīves gājums noslēdzās jau 1989. gada 12. novembrī, kas noteikti izskaidrojams ar skarbajiem dzīves pārbaudījumiem. Domāju, ka pat tiem, kuri padomju gados lasīja Rikmaņa dzejoļus, nebija ne jausmas, ka jaunībā viņš apcietināts un izsūtīts it kā par pretpadomju propagandu un aģitāciju. Noteikti, ka šādas apsūdzības bija tikpat nepatiesas un safabricētas, kā daudziem citiem jauniešiem 50. gados, kas spurojās pretim padomju dzelzs zābaka spiedienam sevišķi pēc notikumiem Ungārijā.

Otomārs Rikmanis uzaudzis Rīgas nomalē Iļģuciemā, beidzis Rīgas 1. vidusskolu. 1946. gadā publicēts viņa pirmais dzejolis, un 40. gadu nogalē Otomārs padomju periodikā cildināts kā daudzsološs jaunais padomju dzejnieks. No 1945. gada līdz 1957. gadam viņš strādājis laikrakstu redakcijās, tostarp par līdzstrādnieku laikrakstā „Padomju Jaunatne”. Tad negaidot togad apcietināts par, kā saka, mutes palaišanu un brīvdomību, notiesāts ar izsūtījumu Mordovijas soda nometnē. Apsūdzībā norādīts, ka jau iepriekš jauneklis veicis pretpadomju aģitāciju, no piespriestajiem 4 gadiem gan viņš izcieš teju trīs, līdz tiek reabilitēts un atgriežas Latvijā.

Skaidrs, ka rezultāts ir vēl viens sistēmas salauzts liktenis, ko gan Otomārs Rikmanis maskēja, sacerot arī ideoloģiski pareizus dzejoļus. Savulaik ar Ojāru Vācieti salīdzinātais dzejnieks sarakstījis arī savas bērnības tēlojumus jaunajiem lasītājiem, iekļaujot tajos paša pieredzi ar notikumiem Kurzemes katlā. Literāts visu neilgo mūžu regulāri publicējis dzejoļu kopas presē, iznākuši divi Rikmaņa dzejoļu krājumi, trīs paša ilustrētas prozas grāmatas bērniem, aprakstu un humoresku krājums, taču dziesmu ar šī dzejnieka vārdiem nav daudz. Pieminot Otomāru Rikmani 90. jubilejā, dzirdēsiet Ulda Lapsiņa 1976. gada dziesmu "41. gada komjauniešu salidojums" šovakar jau pieminētā bigbenda „Sigulda” un vokālā ansambļa priekšnesumā.