Kāda ir atšķirība starp došanos dabā uz dažām dienām vai dzīvošanu tajā. Un, kā sadzīvot ar ligzdojošiem putniem, vardēm, skudrām un iršiem, dzīvojot dabā 20- 30 gadus, stāsta Jānis un Inita.