Eiropas Savienības migrācijas politika tiek balstīta uz efektīviem, humāniem un drošiem ārējās robežas un cilvēku plūsmas uzraudzības pasākumiem. Vispirms Eiropadome nosaka prioritātes migrācijas politikā. Tālāk Eiropas Savienības Padome saskaņā ar šīm prioritātēm veido rīcības plānu, kā arī pieņem likumus. Šajā procesā iesaistīta arī Eiropas Komisija. Tā piedalās gan kopējās migrācijas politikas izstrādē, gan kontroles uzraudzīšanā.