Varbūt kādam nebūs svešs dziedātājas Tonijas Dombrovskas vārds – viņa pirms pāris gadiem piedalījusies šlāgeraptaujā, taču tas šķiet nieks enerģiskās latgalietes muzikālajā mūžā, kurā ierakstīta ir solistes gaitas grupā Jumprava un Ogres pūtēju orķestrī Horizonts, darbs Latvijas radio korī un citi sasniegumi. 17. martā Tonija svinēs savu apaļo 60. jubileju, kurai par godu kāda īpaša dziesma arī šovakar, bet vispirms īss biogrāfisks pārskats.

Savu dzīvesceļu viņa sāka kā Antonija Breidaka, meitenes pirmā skolotāja bija vecmāmiņa un pirmā skatuve – sētsvidus. Tētis spēlēja akordeonu, un Tonija mācījās klavierspēli Stučkas bērnu mūzikas skolā, savukārt, mācoties Skrīveru vidusskolā, meitenes balsi ievēroja mūzikas skolotājs, kas bija izveidojis skolēnu ansambli. Tajā, starp citu, viens no dalībniekiem bija vēlāk ievērojamais ģitārists Armands Alksnis.

Breidaka iestājās Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā, vienlaikus dziedot Latvijas radio korī. Tad jaunā dziedātāja turpināja studijas konservatorijā, eksperimentālajā džeza nodaļā, vingrinājās džeza dziedāšanā kopā ar Ogres pūtēju orķestri Horizonts, līdz 80. gadu sākumā pievienojās grupai Jumprava, kad to vadīja Ungars Savickis. Tika dziedāts raibs repertuārs, arī kantrī un Ilmāra Dzeņa dziesmas. Arī tad, kad ansambļa vadību pārņēma Ainars Ašmanis, pirmo programmu mūziķi sagatavoja kopā ar Toniju Breidaku, kurai jau bija kolēģis – Ingus Ulmanis. Sākoties pārmaiņām mūzikas stilā Tonija no grupas aizgāja, par viņas skatuvi kļuva viesnīcas Rīga restorāns. 90. gados dziedātāja sadarbojās ar komponistu Grigoriju Zilberu, taču viņas ieskaņojumu Latvijas radio skaņu arhīvā no tiem laikiem ir pavisam maz. Vēlāk Tonija uzstājās jau ar uzvārdu Dombrovska, notika arī cita pārmaiņas dzīvē - viņa

15 gadus strādājusi Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta operatīvajā vadībā, bet paralēli dziedāja baznīcā. Vadīts Trīsvienības baznīcas koris, ilgus gadus Tonija darbojusies folkloras kopā Artava, pasniegusi dziedāšanas stundas, sākusi pati sacerēt dziesmas, sadarbojusies ar dziesmu autoriem Juri Bukavu un Egonu Pičneru, ik pa laikam uzstājusies saviesīgos pasākumos, jo Tonijai Dombrovskai ļoti patīk dziedāt. Tagad dziedātāju 60. jubilejā sveiksim ar Grigorija Zilbera dziesmu "Mūzika", kas tapusi ar Dainas Avotiņas dzeju 1990. gada ieskaņojumā.