Šodien, 17. jūnijā daudz baltu dieniņu 75. šūpuļsvētkos vēlam Latvijas zēnu koru aizstāvim, kordiriģentam Jānim Erenštreitam, kura vadītie dārziņskolas un Rīgas doma zēnu kori nesuši Latvijas vārdu un mūziku tālu pasaulē.

Visa Jāņa Erenštreita dzīve cieši savijusies ar Latvijas zēnu koru kustību, pirmkārt, Emīla Dārziņa speciālās mūzikas vidusskolas zēnu kori, kura priekšgalā diriģents bijis 25 gadus. Pēc Erenštreita rosinājuma ar kori 80. gados ciešu sadarbību uzsāka Maestro Raimonds Pauls, tādējādi kuplinot Latvijas zēnu koru repertuāru un iesaistot kolektīvu populārās mūzikas norisēs.

Diriģents Jānis Erenštreits dzimis 1942. gada 17. jūnijā Miķeļtornī, muzikālā ģimenē. Pirmie skolas gadi aizritēja Jūrkrastu pamatskolā, tad nāca Mazirbes skola, kur Jānis dziedājis ansamblī, korī. Pēc pamatskolas iestājies Ventspils mūzikas vidusskolas koridirģēšanas nodaļā, kas absolvēta 1960. gadā. Erenštreits apguva arī tenora spēli un iesaistījās arī pūtēju orķestrī, piedalījās Skolu jaunatnes dziesmu svētkos, orķestru salidojumos.

Pirmos soļus pedagoģijā Jānis Erenštreits spēra kā skolotājs Ventspils 1. vidusskolā, bet, kad izdevās noklausīties dārziņskolas zēnu kora koncertu diriģenta Kriša Deķa vadībā, devās turpināt studijas Rīgā. Konservatorijā jaunais diriģents mācījās Ludmilas Pismennajas klasē, sekoja dienesta gadi, pēc kuriem ar pilnu krūti varēja mesties atpakaļ darbā un mācībās. 1970. gadā augstskola veiksmīgi tika absolvēta. Studiju pēdējos trīs gados Erenštreits strādāja ar Rīgas Pionieru pils bērnu kori, ar kuru arī tika kārtots diplomdarba eksāmens. Jau tobrīd Jānis bija diriģents dārziņskolas zēnu korī, nomainot šai amatā brāļus Kokarus.

Erenštreits darbu ar zēnu kori apguva personiskajā pieredzē, daudz mācoties no citvalstu kolektīviem. Tika iestudēts visdažādākais repertuārs – latviešu un ārzemju autoru sacerējumi, īpaši dārziņskolas zēniem radītas dziesmas, kuru vidū jāizceļ Raimonda Paula devums – vokalīzes, latviešu tautasdziesmu apdares, dziesmas.

Kopš 70. gadu nogales Erenštreita vadītie zēni devušies neskaitāmos koncertceļojumos, piedalījušies operu Mazais skursteņslauķis, Karmena u.c. iestudējumos pašu mājās. Koristu balsis iemūžinātas daudzās skaņuplatēs, vēlāk kompaktdiskos, gūtas prestižas balvas, plūkti lauri konkursos un festivālos. Dziedāts prezidentiem un vienkāršiem ļaudīm, koncerti notikuši skolās, baznīcās un pļavas vidū, un allaž acīgs un jūtīgs kora vadītājs bijis Jānis Erenštreits.

Līdz 1994. gadam viņš vadījis Emīla Dārziņa speciālās mūzikas vidusskolas zēnu kori, kas pārtapa Rīgas Doma zēnu korī. Togad Erenštreits kļuva par Rīgas Doma kora skolas direktoru, amatā palikdams līdz 2010. gadam. Viņš bijis vairāku Skolu jaunatntes un Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku virsdiriģents un goda virsdiriģents, septiņu Latvijas zēnu koru salidojumu virsdiriģents. Jāņa Erenštreita dibināts bija starptautiskais zēnu koru festivāls Rīgas Doms. Ievērojamais diriģents apbalvots ar IV šķiras Triju Zvaigžņu ordeni, un 2017. gada izdots Jāņa Erenštreita pirmais literārais darbs – grāmata Kroņu pinējs par Latvijas koru kustības pamatlicēju Jāni Cimzi.