Rītdien svētki pirmajai augstākās izglītības mācību iestādei Latvijas teritorijā, kas tika dibināta pirms 155 gadiem, 1862. gada 14. oktobrī. Tā neviena citā, kā Rīgas Tehniskā universitāte. Tajā laikā tās nosaukums bija Rīgas Politehniskā augstskola.

Tā bija pirmā daudznozaru tehniskā augstskola, tā laika Krievijas impērijā, kas tika veidota pēc tolaik Eiropas modernāko – Cīrihes un Karlsrūes – tehnisko augstskolu parauga. Tika izveidotas sešas nodaļas: Inženierzinātņu, Ķīmijas tehniskā, Lauksaimniecības, Mehānikas, Tirdzniecības, Arhitektūras.

Liels nopelns šīs augstskolas izveidošanā un uzturēšanā bija Baltijas muižniecībai, bet vērā jāņem, ka tolaik tā bija privātā augstskola nevis kā mūsdienās, kad lielākoties tās ir publiskas iestādes.

Interesanti, ka tajā laikā augstskolā mācījās tikai vīrieši, kas no visas Krievijas impērijas, neņemot vērā ne viņu tautību, reliģijas un kārtu atšķirības. Studijas bija par maksu, un mācības notika vācu valodā.

Piebilde, ka pirmais students bija vidzemnieks – muižniecības kārtas pārstāvis Leons Kulbahs, bet pirmais rektors Ernsts Nauks.

No 1896. gada Rīgas Politehniskā augstskola tiek pārveidota par Krievijas impērijas oficiālu augstskolu – Rīgas Politehnisko institūtu, kurā tālāk jau mācības notika krievu valodā. Tika veidota ņemot vērā Eiropas augstskolu paraugu, institūtam saglabājot autonomiju. Pirmā pasaules kara laikā institūtu evakuē uz Maskavu, kur tas darbojās līdz 1918. gadam.

Uz Rīgas Politehniskā institūta piecu fakultāšu bāzes 1919. gada sākumā tika izveidota Latvijas Augstskola. Nostiprinoties neatkarīgajai Latvijas valstij, 1919. gada 28. septembrī oficiāli tika atklāta Latvijas Augstskola ar deviņām fakultātēm. Pirmo reizi Latvijas vēsturē mācības augstskolā notika latviešu valodā. Četrus gadus vēlāk augstskola ieguva Latvijas Universitātes nosaukumu, kas bija vienota tipa augstskola, kas apvienoja tehniskās, dabas un humanitārās zinātnes. Tajā iekļāvās visas Rīgas Politehniskā Institūta fakultātes, izņemot Tirdzniecības. Turpmākos 40 gadus augstākā tehniskā izglītība Latvijā saistījās ar Latvijas Universitāti un Latvijas Valsts universitāti.

1958. gadā tika atjaunots Rīgas Politehniskais institūts. Tas atkal kļuva par patstāvīgu augstākās izglītības iestādi, kura līdz 80-mitajam gadam bija izveidojusi 10 nodaļas.

Bet 1990. gadā Rīgas Politehniskais institūts ieguva savu pašreizējo nosaukumu – Rīgas Tehniskā universitāte, kura šogad svin savu 155 jubileju kopš šīs augstskolas dibināšanas.