Salacgrīvas vidusskolas direktora vietniece audzināšanas darbā, Eko skolas koordinatore Lolita Valaņina.  Viņa ne tikai skolēnu mīlēta un cienīta, arī iedzīvotāju novērtēta un pašvaldības cildināta kā „Gada salacgrīviete 2017”.

Lolita: „Patriotisms jau sākas savā sakoptajā pagalmā, arī, kad paskaties tālāk – otrpus sētas un sakop to. To mēs mācām skolēniem, bet ir svarīgi, lai ģimenē tam būtu turpinājums. Drīz būs atkal Lielā talka un ir grūti paskaidrot bērniem, kādēļ viņiem ir jāsavāc aiz lielajiem, kādēļ atkal tajā pašā vietā ir atkritumu kaudze. Kad mēs pārstāsim izmest vecos televizorus mežos un vedīsim tos uz savāktuvi, tas jau būs solītis patriotisma virzienā.”