Lilita Lauskiniece, kultūras un izglītības darbiniece, režisore. Viņas darbošanās lauks ir visai plašs, bet šī lauka centrā noteikti ir teātris, runājot par Lilitu, tie ir pat pieci un atšķirīgi teātri. Tas ir darbs gan ar pieaugušajiem, gan ar bērniem, un arī citi darbi – gan tos organizējot, gan pašai piedaloties. Un vēl – Latvijas simtgades  sagaidīšanas norisēs Lilita Lauskiniece ir izraudzīta arī kā Latvijas kultūras vēstniece no sava novada, saņēmusi arī pašvaldības goda rakstu par ieguldījumu novada kultūras dzīvē. Un tas viss kopā liekas gluži loģiski, jo tik aktīvi esot kultūras procesos, Lilita noteikti ir pamanāma, jautājums tikai – kurā brīdī un, ar ko nodarbojoties.