Ieva Lejmalniece, Drustu novadpētniecības muzeja vadītāja , Drustu pamatskolas skolotāja, kuras darbs muzejā papildina skolotājas darbu un rosina skolēnos interesi vairāk apgūt zināšanas par dzimto pusi.