Daina Sirmā :  „Dikļos ir trīs vietas, kur man kāju pēdas sāk kņudēt, jo liekas, ka saknes nāk ārā pa pēdām. Tā ir Dikļu skola, kur mani senči mācījušies, pati mācījos, mani bērni. Otra vieta ir Dikļu baznīca, kur iztēlojos, kā pirms simta un vairāk gadiem savējie kristīti, iesvētīti, salaulāti. Trešā vieta ir Dikļu kapi, kur tās paaudzes guļ. Es tā sarkastiski saku, ka man tajos kapos pus hektārs…. „