Gina Viegliņa Valliete, rakstniece, dzejniece,  daudzu grāmatu autore, gribētos teikt – kultūrvēstures pētniece, jo liela daļa viņas darbu veltīti pētījumiem no senatnes notikumiem Zemgalē līdz izcilu personību dzimtu ceļiem un mūsdienām. Kādreizējā vēstures skolotāja un visīstākā vēsturniece joprojām, kuras iemīļotā Valle ir kļuvusi krietni vairāk apzināta, pētīta un celta goda vietā, pateicoties tieši viņai. Arī goda tituls „Vecumnieku novada Gada cilvēks 2015” ir cieši saistīts ar paveikto un apzināto. Viņa savu attieksmi pret Valli ir apliecinājusi arī savā pseidonīmā – Valliete. Lūk, ko nozīmē lokālpatriotisms vienā cilvēkā.