Ineta Dzirkale, keramiķe, kuras dzimtas mājās Atašienē, „Zaļbirzēs” atrodas podnieku darbnīca un ceplis, kas vienlaikus ir arī kolorīts tūrisma objekts, piedāvājot ne tikai apskati, bet arī darbošanos. Ineta ir arī Jēkabpils mākslas skolas Atašienes filiāles pasniedzēja.

Ineta ir apbalvota  ar Krustpils novada pašvaldības Atzinības rakstu par Krustpils novada tēla popularizēšanu, saņēmusi arī titulu „Gada uzņēmējs Zemgalē 2016”.

Aktīvs, daudzpusīgs cilvēks, kas joprojām meklē, eksperimentē un pilnveido sevi. Un vēl – Inetai ir svarīga gan  apkārtne, gan  tas,  kas notiek tālāk, kādu ceļu mēs ejam uz Latvijas nākotni.