Tikšanās ar Lestenes pagasta Tautas nama vadītāju,  amatierteātra „Dzērvenīte” vadītāju un režisori Ivetu Papendiku.