Inta Brence, Viļānu Mūzikas un mākslas skolas direktore, mūziķe, baznīcas kora vadītāja, koncertmeistare,  vairāku projektu autore un realizētāja, pašvaldības darbiniece, arī piecu bērnu mamma un īsta Viļānu patriote. Intai ir piešķirts Viļānu  tituls „Gada cilvēks 2017” par aktīvu līdzdalību pilsētas sabiedriskajā un kultūras dzīvē.