• Otrdiena, 2019. gada 19. marts
  • Vārda diena: Jāzeps, Juzefa
  • Rīgā °C, vējš m/s, mm Hg, %
LSM Bērnistaba

Par raidījumu

Raidījuma vadītāji lasīs 100 Jūsu šajā lapā ievietotos apsveikumus, kā arī pa pastu un faksu sūtītās vēstules, kuras saņemtas līdz piektdienai. Gaviļniekus sveiksim vienas nedēļas ietvaros, proti, tos, kuru svinamdienas bijušas no pirmdienas līdz svētdienai.
Elektroniski sūtītos sveicienus gaviļnieki var izlasīt zemāk.

Visērtāk sveicienu pieteikt ir ar šīs LR2 mājas lapas starpniecību. Lai pieteiktu savu sveicienu, lūdzu izmantojiet sadaļu „nosūtīt sveicienu” šīs lapas augšpusē un autorizējieties ar savu profilu kādā no sociālajiem tīkliem (Tw, draugiem.lv, Facebook).

Tā kā apsveikumu ir ārkārtīgi daudz, tad turpmāk esam spiesti ieviest limitu – 100 elektronisko apsveikumu katru nedēļu. Kad limits būs pilns, saņemsiet atbildi, ka Jūsu apsveikumam vairs nav vietas koncertā. Netiks lasīti arī aizkavējušies un anonīmi sveicieni, tos Jums saviem mīļajiem svinētājiem nāksies nodot pašiem!

Sūtot sveicienu, lūgums rakstīt ar mīkstinājuma un garumzīmēm vai to aizstājējiem, lai gaviļnieku un sveicēju vārdus varam izrunāt pilnīgi pareizi, kas sagādās prieku mums visiem! Ziņojuma autors, nosūtot sveicienu, piekrīt tam, ka radio to var izmantot pilnībā vai daļēji – pēc saviem ieskatiem.

Apsveikuma formā jums jāaizpilda visas rindiņas, citādi sveiciens nevar tikt pieņemts.

Visi sveicieni Latvijas Radio 2 ēterā tiek nolasīti bez maksas!

Pasta adrese : "Lielā vēstuļu balle", Doma laukums 8, Rīga, LV-1505, faksa nr. : 67206709.

Sveicienu arhīvs

Pēteris Stepanovs Varakļānos


Mīļi sveicieni Dzimšanas dienā! Veselību, veselību, optimismu un izturību!!
Ļoti vēlētos ja atskaņotu Jubilāram dziesmu Dzīvīte, Dzīvīte šūpojos tevī...Dzeņa izpildījumā. Paldies, paldies!

Jēkabs, Jolanta, Artūrs, Bruno, Inga, Intars, Alise, Iluta, Aigars, Oskars, Kristīne, Jānis, skaistā Dzidra,Lolita, Vitālijs, Valentīna, Jānis un Antra

Maruta Līce, Jēkabpils

Marutiņ, vēlam tev veselību, dzīvesprieku! Tu esi to pelnījusi! Lai tev viss izdodas!

Apsānu ģimene, Secē.

Guntis Bringulis Rīga

Daudz laimes vārda dienā lai stipra veselība,un pagājušā dzimenītē.

Dinārs

IEVA ZARIŅA Gaujienā

Gads aiz gada
Dienas skaita,
Un dzīves ritums iet....
Saulaini, pavasarīgi sveicieni 14.marta gaviļniecei-Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas direktorei - IEVAI ZARIŅAI Gaujienā.
sveic: skolas saime

skolas saime

Aija Vaivode un Sandra Freipiča Laucienē

Mīļs sveiciens Aijai Vaiodei 12. marta vārdiņsvētkos un Sandrai Freipičai 12. marta dzimšanas dieniņā.


Lūdzuam dziesmu - Jūrkant - Draugs uzdziedi

Līga

Juris Miezis un Signe Vītola Cēsīs

Ūdeni no vienas akas smelt,
Rūpju nastu tikai kopā celt,
Pažēlot, kad ēna ceļā krīt,
Riecienu pa diviem sadalīt.
Savu dzimtu tālu daudzināt,
Krietnas atvasītes audzināt,
Turēt godā mājas tikumus,
Senču gudrības un likumus!
Vienmēr censties otram vairāk dot,
Labos darbos sevi izsakot.
Mīlestības bite vienmēr dūks,
Medus ja līdz rieta stundai vēlai
Jūsu dvēselēs tai nepietrūks.
/K. Apškrūma/
Mīļi un sirsnīgi sveicieni no Tuva cilvēka.
Lūdzu dziesmu Mārtiņš Freimanis kad Ēģiptē sniegs

Tuvs cilvēks

Miervaldis Riekstiņš Bebru pagasts ,mājas Sīļi

Trīs meitu un sešu dēlu tētim,astoņu mazmeitiņu un astoņu mazdēliņu vectētim Miervaldim Riekstiņam sūtam saulainus un sirsnīgus sveicienus dzimšanas dienā!

Brālis Ivars, māsas Daina, Lilija,Ināra,Dzintra ar ģimenēm.

Aivis Balodis.Vanzenes pagasts.

Mīļi sveicam vārdiņa svētkos .Novēlam veselību,mīlestību,laimi,izturību darbos.Ka arī lai būtu tikpat labs vīrs,godīgs tētis un dēls un vienkārši superīgs cilvēks.Lūdzu atskaņoiet dziesmu ko izpilda grupa ,,Mjusig ,,silta sirds,,

Sveic sieva Inga,mamma Inese,dēli Bruno,Daniels,Tomašs ar vedekliņu Sintiju.

Aija Adamovića Madonă

Mīļi sveicam vrda dien AIJU ADAMOVIU, AIJU REŅU MADON, AIJU MEALI BIKSR, AIJU LATIKU AP, AIVI ĶUZI TAUREN ,GUNTARU DROZDOVU,GUNTI LAZDU MADON un 12.mart skaistaj dzves jubilej ANDRU GRABĻIKU VILZNOS !Visiem no sirds vēlot, lai katru dienu piepilda prieka stariņš, gribasspēks, veselība!Sveicam ar ANNAS DRIBAS dziesmu -Es iemljos

Jüsu radu,draugu loks

Aija Troščenko Cēsis

Sirsnīgs un pavasarīgs sveiciens vārda dienā Lai izdevusies un jauka šī diena Sveicam ar dziesmu Mīlas vasara Kokmuižas muzikantu izpildījumā

Nauris

Skaidrīte un Zenons Ancāni Aknīstes novada Kraujās

Klaus,tautieti manu vārdu, es klausīšu tavējo.
Tā viens otru klausīdami mūžu mīļi dzīvosim.
Tā 1979.gada 17.martā puteņiem un sniegiem bagātā dienā Jēkabpils dzimtsarakstu birojā "Jā" vārdu teica Skaidrīte un Zenons.Kā mirklis aizskrējuši 40 kopdzīves gadi,izauklēti un dzīvē ievadīti dēli un nu vecākus priecē mazbērni.Šajā skaistajā atceres brīdī mīļi sveicam jubilārus un sirsnībā novēlam staigāt kopā vēl daudzus daudzus gadus.Lai Jums abiem stipra veselība un dzīvesprieks.
Muz.sveic. grupa Galaktika " No visas sirds "

Māsa Ināra ar ģimeni Rīgā, Ira Druvās,māsa Zigrīda,Aina un Roberts Preiļos.

Diāna Donāse,Madonas novada ,Dzelzava

Vēlam: saujiņu prieka, sieciņu laimes,
Veselu pūriņu veselības.


Daudz laimes Tev ,šajā skaistajā 30 gadu jubilejā!!!!

Dziesmu lūdzu -MUSIQ TIKAI UZ TEVI ...

Sweic visi tawi tuvākie radiņi dzelzavā

Antra Eizāne , Balvi


Sirsnīgi un saulaini sveicieni Balvu pirmsskolas izglītības iestādes "Pīlādzītis" vadītājai Antrai Eizānei skaistajā jubilejā!

Balvu pirmsskolas izglītības iestādes "Pīlādzītis" kolektīvs

Aija Mona, Salaspils

Sveicam mīļo omī, 80 Dzimšanas un vārda dienā!!! Lai tev saulainas dienas, tu esi pati labākā, mīlam!!!

Mazbērni- Jānis, Māris Anastasija. Dēls- Agris, vedekla- Sveta, Meita- Linda ar Edmundu

Anna Lamberga Aknīstē

Lai netrūkst spēka daudziem gadiem,veselības un dzīvesprieka tālāk dzīvojot,visu to jauko un skaisto novēl

Sanita,Elita ,Austra

Krustmeita Evita Kokoreviča Rēzeknē


Evitiņ, mīļus sveicienus TEV sūtu Dzimšanas dienā !
Galaktika "Lai put pa gaisu "

Krustmāte Ņina Balvos, kā arī māsīcas Inga un Ilze

Velta Ločmele, Inga Bleidele Baltinavāmums visiem šogad paliek 55!!!! Lai veselība, dzīvesprieks un vēl daudz labu darbu ko veikt!!!

klasesbiedri un audzinātāja Anita

Guntis Bringulis Rīga

Mīļi sveicieni šodienas vārda dienā un pagājušā dzimenītē.
Lūdzu dziesmu Foršs Sirdī manējā un tavējā

Māsa Ina,Raivo un Nauris

Anita Štose Jaunpils

Anita, daudz laimes dzimšanas dienā! Nākamajā dzīves gadā vēlam Tev labu veselību, možu garu!
Sveicam ar dziesmu Harijs Spanovskis Raimonds Pauls Mēs tikāmies martā

Klases biedrenes Aija, Dzidra, Ināra, Mārīte, Mirdza, Dzintra

Aija Ūbele Gārsenē

Lai tavā vārdadienā
Tev prieku dāvā viss,
Lai draugi pasniedz ziedus
Un sauli debesīs!
Mīļi,mīļi sveicu!

Lilija

Aļģirts žaļims saldus novads ezeres pagasts

mīļais tēti un vīriņ apsveicam tevi 50. gadu jubilejā

sieva Sanita bērni Nora Jēkabs un Jurģis